Bí ẩn con đường trong lòng đại dương ở Phú Yên

Không nhiều người biết Phú Yên có một con đường đi bộ dưới lòng đại dương vô cùng độc đáo tương tự ở Đảo Điệp Sơn (Khánh Hòa) có tên Nhất Tự Sơn.